Najczęściej zadawane pytania

Często zadawane pytania | Tekst

Wszystkie najczęściej zadawane pytania na temat dodawania tekstu do projektów.

Rozwiązania

1. Chcę wyrównać pola tekstowe.

Pola tekstowe można wyrównać, wykonując następujące kroki:
1. Wybierz pola tekstowe, które chcesz wyrównać, naciskając przycisk Shift na klawiaturze.
2. Kliknij przycisk „Wyrównaj obiekty” na pasku narzędzi tekstu umożliwiający wyrównywanie pól tekstowych po lewej stronie, po prawej stronie, na górze i na dole do odpowiedniego boku zdjęcia, obrazu i kanwy. Można również wyśrodkować je poziomo i pionowo.

2. Nie mogę zmienić tekstu na kanwie.

Sprawdź, która zakładka została wybrana. Należy wybrać zakładkę „Tekst”, żeby edytować tekst. Jeśli zostanie wybrana zakładka „Dekoracje”, nie będziesz mieć możliwości edytowania tekstu, ponieważ ta zakładka nie dotyczy pól tekstowych.

3. Chcę zmienić kolor i wielkość tekstu.

Pasek narzędzi Tekst umożliwia zmianę koloru i rozmiaru tekstu. Możesz zmienić rozmiar czcionki, wpisując wymagany rozmiar tekstu bezpośrednio w sekcji „Rozmiar” lub klikając ikony „Zwiększ rozmiar czcionki” lub „Zmniejsz rozmiar czcionki” do momentu wyświetlenia się pożądanej wielkości czcionki w polu Rozmiar czcionki. W miarę zwiększania lub zmniejszania wartości liczbowych na skali rozmiar tekstu na stronie będzie się odpowiednio zmieniać.

4. Nie mogę zmienić rozmiaru tekstu „3” (lub „120”).

Proszę zauważyć, że minimalny rozmiar czcionki to 5, a maksymalny rozmiar czcionki to 100.

Dzielić

Dzielić